Bảng xếp hạng Card dồ họa (VGA rời) năm 2019 mới nhất

Chúng tôi  đo điểm chuẩn giúp bạn đo hiệu suất phần cứng của PC, máy tính bảng và điện thoại thông minh. Chạy các điểm chuẩn của chúng tôi thường xuyên và đặc biệt là trước và sau khi thực hiện các thay đổi cho hệ thống của bạn, có thể làm nổi bật các vấn đề về thiết lập và độ ổn định.


So sánh điểm số từ các hệ thống tương tự có thể giúp bạn lựa chọn giữa nâng cấp và các thành phần mới. Chúng tôi duy trì cơ sở dữ liệu hiệu suất phần cứng trực tuyến lớn nhất và toàn diện nhất trên thế giới, sử dụng hàng triệu kết quả điểm chuẩn để giúp bạn tìm phần cứng tốt nhất.
Xem thêm : Xếp hạng GPU 2019 : Card đồ họa tốt nhất, mạnh mẽ nhất bạn có thể mua lúc này

Bảng xếp hạng Card dồ họa (VGA rời) năm 2019 mới nhất


Xếp hạngTên Card đồ họa (VGA rời) 2019Giá bán (USD)3DMark Fire Strike Giá trịĐộ phổ biếnGraphics Score
1NVIDIA Titan Vn/a30581n/a0.1

DirectX 12.0


2NVIDIA Titan Xpn/a28721n/a0.2

DirectX 12.0


3NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti745280483814.1

DirectX 12.0


4NVIDIA Titan X (Pascal)n/a27353n/a0.4

DirectX 12.0


5AMD Radeon Pro Duo144427151190

DirectX 12.0


6NVIDIA GeForce RTX 2080n/a26182n/a2.1

DirectX 12.0


7NVIDIA Titan Xp Collector's Editionn/a25692n/a0.1

DirectX 12.0


8AMD Radeon RX Vega 64 Liquidn/a23486n/a0.5

DirectX 12.0


9NVIDIA GeForce GTX 1080550220114010.3

DirectX 12.0


10AMD Radeon RX Vega 6465021823344.3

DirectX 12.0


11AMD Radeon Vega Frontier Editionn/a21353n/a0.1

DirectX 12.0


12AMD Radeon R9 295X2110021197190

DirectX 11.0


13NVIDIA GeForce RTX 2080 Tin/a20530n/a2.6

DirectX 12.0


14NVIDIA GeForce GTX 980 Ti K|ngp|n80019913250

DirectX 11.0


15NVIDIA GeForce GTX 1070 Tin/a19855n/a4.5

DirectX 12.0


16AMD Radeon RX Vega 56n/a19832n/a1.9

DirectX 12.0


17NVIDIA GeForce GTX 980 Ti61818203291.8

DirectX 11.0


18NVIDIA GeForce GTX 107041518136446.8

DirectX 12.0


19NVIDIA GeForce GTX Titan Z142517055120

DirectX 11.0


20AMD Radeon R9 Fury X52516700320.1

DirectX 11.0


21NVIDIA Quadro P5000n/a16395n/a0

DirectX 12.0


22NVIDIA GTX TITAN X99916329160.1

DirectX 11.0


23AMD Radeon R9 Fury36815575420.2

DirectX 11.0


24AMD Radeon HD 7990100015505160

DirectX 11.0


25EVGA Geforce GTX 980 K|NGP|N56315267270

DirectX 11.0


26AMD Radeon R9 Nano51314970290.1

DirectX 12.0


27NVIDIA GeForce GTX 1070 (Notebook)n/a14913n/a1.9

DirectX 12.0


28AMD Radeon RX 58069914320204.8

DirectX 12.0


29NVIDIA Quadro P4000n/a14171n/a0

DirectX 12.0


30NVIDIA GeForce GTX 98046113862301.1

DirectX 11.0


31AMD Radeon R9 390X45013569300.1

DirectX 11.0


32AMD Radeon RX 48025013350n/a1.9

DirectX 12.0


33NVIDIA GeForce GTX 69099913097130.1

DirectX 11.0


34AMD Radeon R9 39036212742350.4

DirectX 11.0


35NVIDIA GeForce GTX 1060-6GB25012726n/a7

DirectX 12.0


36AMD Radeon R9 290X38012538330.4

DirectX 11.0


37NVIDIA GeForce GTX 1080 (Notebook)n/a12350n/a0.5

DirectX 12.0


38NVIDIA GeForce GTX 1060-3GB20012085n/a3.6

DirectX 12.0


39NVIDIA GeForce GTX 1060-5GBn/a11951n/a0.1

DirectX 12.0


40AMD Radeon R9 29033011845360.4

DirectX 11.0


41NVIDIA GeForce GTX 780 Ti70011790170.3

DirectX 11.0


42AMD Radeon RX 47020011715n/a0.5

DirectX 12.0


43AMD Radeon RX 580 (Laptop)n/a11693n/a0

DirectX 12.0


44NVIDIA GeForce GTX 97033011681353.2

DirectX 11.0


45NVIDIA GeForce GTX Titan Black99911653120

DirectX 11.0


46AMD Radeon RX 57074011474160.7

DirectX 12.0


47NVIDIA GeForce GTX 980 (Notebook)n/a11068n/a0

DirectX 11.0


48NVIDIA GeForce GTX 1060 (Notebook)n/a10957n/a1.9

DirectX 12.0


49NVIDIA GeForce GTX 78065010486160.3

DirectX 11.0


50NVIDIA GeForce GTX Titan99910365100

DirectX 11.0


51AMD Radeon R9 380Xn/a9510n/a0.1

DirectX 11.0


52NVIDIA Quadro P2000n/a9461n/a0

DirectX 12.0


53AMD Radeon R9 280X2858920310.4

DirectX 11.0


54AMD Radeon R9 3801998846440.3

DirectX 11.0


55AMD Radeon R9 2852608574330

DirectX 11.0


56AMD Radeon HD 79703528513240.2

DirectX 11.0


57NVIDIA GeForce GTX 7704218138190.5

DirectX 11.0


58AMD Radeon R9 2802218015360.1

DirectX 11.0


59NVIDIA GeForce GTX 980Mn/a7834n/a0.3

DirectX 11.0


60NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti1507713n/a2.3

DirectX 12.0


61NVIDIA GeForce GTX 6804757671160.2

DirectX 11.0


62AMD Radeon HD 79502877538260.3

DirectX 11.0


63NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook)n/a7442n/a1

DirectX 12.0


64NVIDIA GeForce GTX 970Mn/a7307n/a0.2

DirectX 11.0


65NVIDIA GeForce GTX 9602327023301.5

DirectX 11.0


66NVIDIA GeForce GTX 6704006979170.2

DirectX 11.0


67AMD Radeon R9 270X2206629300.3

DirectX 11.0


68NVIDIA GeForce GTX 9501606499410.2

DirectX 11.0


69AMD Radeon HD 7870 XT3346409190

DirectX 11.0


70AMD Radeon RX 560730639390.3

DirectX 12.0


71NVIDIA GeForce GTX 7602596373250.6

DirectX 11.0


72AMD Radeon RX Vega M GL Graphicsn/a6352n/a0

DirectX 12.0


73NVIDIA GeForce GTX 10501506315421.9

DirectX 12.0


74AMD Radeon HD 78702306223270.1

DirectX 11.0


75NVIDIA GeForce GTX 880Mn/a6101n/a0

DirectX 11.0


76NVIDIA GeForce GTX 660 Ti3006014200.2

DirectX 11.0


77AMD Radeon R9 2701985951300.1

DirectX 11.0


78AMD Radeon HD 69904805852120

DirectX 11.0


79NVIDIA GeForce GTX 965Mn/a5611n/a0

DirectX 11.0


80AMD Radeon RX 4601255608450.4

DirectX 12.0


81AMD Radeon R7 3701835585310.2

DirectX 12.0


82NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook)n/a5511n/a0

DirectX 12.0


83AMD Radeon HD 8970Mn/a5373n/a0

DirectX 11.0


84AMD Radeon HD 7970Mn/a5286n/a0

DirectX 11.0


85AMD Radeon R7 2653335225160.1

DirectX 11.0


86NVIDIA GeForce GTX 780Mn/a5216n/a0

DirectX 11.0


87AMD Radeon HD 78502175202240.2

DirectX 11.0


88NVIDIA GeForce GTX 6602145003230.4

DirectX 11.0


89NVIDIA GeForce GTX 760 192-bitn/a4953n/a0

DirectX 11.0


90NVIDIA GeForce GTX 5803994951120.1

DirectX 11.0


91NVIDIA GeForce GTX 660 (Alienware OEM)n/a4871n/a0

DirectX 11.0


92NVIDIA GeForce GTX 870Mn/a4767n/a0

DirectX 11.0


93NVIDIA GeForce GTX 750 Ti1504512300.6

DirectX 11.0


94NVIDIA GeForce GTX 680Mn/a4495n/a0

DirectX 11.0


95NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost1604388270

DirectX 11.0


96AMD Radeon R7 260X1204382370.1

DirectX 11.0


97NVIDIA GeForce GTX 570677438160.1

DirectX 11.0


98NVIDIA GeForce GTX 960Mn/a4344n/a0.2

DirectX 11.0


99AMD Radeon HD 77901704324250

DirectX 11.0


100NVIDIA GeForce GTX 860Mn/a4316n/a0.1

DirectX 11.0


101NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 4483614197120

DirectX 11.0


102AMD Radeon R7 360640411260

DirectX 11.0


103NVIDIA GeForce GTX 7501703949230.1

DirectX 11.0


104NVIDIA GeForce GTX 770Mn/a3742n/a0

DirectX 11.0


105NVIDIA GeForce GTX 480537364970.1

DirectX 11.0


106NVIDIA GeForce GT 1030n/a3610n/a0.2

DirectX 12.0


107NVIDIA Quadro M1000Mn/a3587n/a0

DirectX 12.0


108AMD Radeon HD 6970625347160

DirectX 11.0


109NVIDIA GeForce GTX 560 Ti2903461120

DirectX 11.0


110NVIDIA GeForce GTX 650 Ti1623436210.1

DirectX 11.0


111NVIDIA GeForce 950Mn/a3350n/a0.1

DirectX 12.0


112NVIDIA GeForce GTX 850Mn/a3342n/a0

DirectX 11.0


113AMD Radeon RX 550n/a3298n/a0.1

DirectX 12.0


114AMD Radeon HD 69502753239120.1

DirectX 11.0


115NVIDIA GeForce MX150n/a3200n/a0.3

DirectX 12.0


116AMD Radeon HD 77701103182290.1

DirectX 11.0


117NVIDIA GeForce GTX 5602033029150

DirectX 11.0


118NVIDIA GeForce GTX 4702002934150

DirectX 11.0


119AMD Radeon HD 68701902873150.1

DirectX 11.0


120AMD Radeon R7 250X1202864240

DirectX 11.0


121NVIDIA GeForce GTX 765Mn/a2716n/a0

DirectX 11.0


122AMD Radeon Vega 8n/a2559n/a0.5

DirectX 12.0


123NVIDIA GeForce GTX 460802554320

DirectX 11.0


124ATI Radeon HD 58702112524120.1

DirectX 11.0


125AMD Radeon HD 68501432462170.1

DirectX 11.0


126NVIDIA GeForce GTX 7455722314n/a0

DirectX 11.0


127ATI Radeon HD 5850324226370

DirectX 11.0


128NVIDIA GeForce GTX 6501502255150.1

DirectX 11.0


129AMD Radeon HD 77501102253200.1

DirectX 11.0


130NVIDIA GeForce GT 755Mn/a2148n/a0

DirectX 11.0


131NVIDIA GeForce GTX 670Mn/a2062n/a0

DirectX 11.0


132NVIDIA GeForce GT 740901952220

DirectX 11.0


133NVIDIA GeForce GTX 660Mn/a1939n/a0

DirectX 11.0


134NVIDIA GeForce GT 750Mn/a1935n/a0

DirectX 11.0


135NVIDIA GeForce GTX 550 Ti1851883100.1

DirectX 11.0


136NVIDIA GeForce 940MXn/a1877n/a0.1

DirectX 12.0


137NVIDIA Quadro K2100Mn/a1855n/a0

DirectX 11.0


138AMD Radeon R7 250651833280

DirectX 11.0


139NVIDIA GeForce GT 1030 (DDR4)n/a1824n/a0

DirectX 12.0


140NVIDIA GeForce 940Mn/a1664n/a0

DirectX 11.0


141ATI Radeon HD 5770210164380.1

DirectX 11.0


142NVIDIA GeForce 840Mn/a1611n/a0

DirectX 11.0


143AMD Radeon HD 8790Mn/a1607n/a0

DirectX 11.0


144NVIDIA GeForce GT 640 (DDR3)1181565130

DirectX 11.0


145AMD Radeon 530n/a1535n/a0

DirectX 12.0


146AMD Radeon HD 67701181514130

DirectX 11.0


147NVIDIA GeForce GT 650Mn/a1497n/a0

DirectX 11.0


148AMD Radeon R7621457230

DirectX 11.0


149NVIDIA GeForce GTS 4501501445100

DirectX 11.0


150AMD Radeon R7 (Carrizo Mobile)n/a1439n/a0

DirectX 11.0


151NVIDIA Quadro 4000178140580

DirectX 11.0


152ATI Radeon HD 57502831374n/a0

DirectX 11.0


153NVIDIA GeForce GTX 460Mn/a1371n/a0

DirectX 11.0


154NVIDIA GeForce GTX 560Mn/a1356n/a0

DirectX 11.0


155AMD Radeon Vega 11n/a1341n/a0.8

DirectX 12.0


156AMD Radeon R8 M350DXn/a1330n/a0

DirectX 12.0


157AMD Radeon Vega 8 Mobilen/a1289n/a0.2

DirectX 12.0


158NVIDIA GeForce GT 740Mn/a1234n/a0

DirectX 11.0


159AMD Radeon Vega 10 Mobilen/a1219n/a0.1

DirectX 12.0


160AMD Radeon R7 240581217210

DirectX 11.0


161NVIDIA GeForce GT 730531187220.1

DirectX 11.0


162NVIDIA GeForce 920Mn/a1184n/a0

DirectX 12.0


163AMD Radeon HD 6670901114120

DirectX 11.0


164AMD FirePro W2100n/a1058n/a0

DirectX 12.0


165AMD Radeon HD 6770Mn/a976n/a0

DirectX 11.0


166ATI Radeon HD 5670245968n/a0

DirectX 11.0


167Intel UHD Graphics 620n/a921n/a0.1

DirectX 12.0


168AMD Radeon HD 8570Mn/a888n/a0

DirectX 11.0


169Intel HD Graphics 53017085350

DirectX 12.0


170Intel HD Graphics 630n/a847n/a0

DirectX 12.0


171NVIDIA GeForce 820Mn/a847n/a0

DirectX 11.0


172AMD Radeon HD 657059846140

DirectX 11.0


173AMD Radeon HD 7670Mn/a828n/a0

DirectX 11.0


174NVIDIA GeForce GT 63069804120

DirectX 11.0


175NVIDIA GeForce GT 71040781200.1

DirectX 11.0


176Intel UHD Graphics 630n/a735n/a0.1

DirectX 12.0


177Intel HD Graphics 620n/a728n/a0.1

DirectX 12.0


178NVIDIA GeForce 710Mn/a728n/a0

DirectX 11.0


179NVIDIA GeForce GT 72058724130

DirectX 11.0


180Intel Iris Plus Graphics 640n/a720n/a0

DirectX 12.0


181NVIDIA GeForce GT 630Mn/a712n/a0

DirectX 11.0


182AMD Radeon HD 7650Mn/a680n/a0

DirectX 11.0


183Intel HD Graphics 4600590660n/a0.1

DirectX 11.0


184Intel Iris Graphics 520n/a611n/a0

DirectX 12.0


185Intel HD Graphics (Cherry Trail Mobile)n/a610n/a0

DirectX 12.0


186Intel HD Graphics 5500n/a582n/a0

DirectX 11.0


187Intel HD Graphics 515 Mobilen/a549n/a0

DirectX 12.0


188Intel HD Graphics 615n/a525n/a0

DirectX 12.0


189Intel HD Graphics 4400 Mobilen/a510n/a0.1

DirectX 11.0


190Intel HD Graphics 4000 Mobilen/a442n/a0.1

DirectX 11.0


191AMD Radeon HD 74707643760

DirectX 11.0


192AMD Radeon HD 7470Mn/a436n/a0

DirectX 11.0


193Intel HD Graphics (Haswell)n/a385n/a0

DirectX 11.0


194NVIDIA GeForce GT 61035367100

DirectX 11.0


195AMD Radeon HD 645032344110

DirectX 11.0


196Intel HD Graphics 250030300100

DirectX 11.0


197Intel HD Graphics (Ivy Bridge Mobile)n/a294n/a0

DirectX 11.0


198ATI Radeon HD 54503223170

DirectX 11.0


199AMD Radeon Vega 3 Mobilen/a0n/a0

DirectX 12.0


200AMD Radeon RX Vega M GH Graphicsn/a-9965n/a0

DirectX 12.0


Giá Card đồ họa NVIDIA mới nhất

Bình luận

Tư vấn Sữa chữa - Mua Laptop, Máy tính miễn phí

Name

Đánh giá Laptop,28,Hình nền,1,Hỏi đáp Tin Học,28,Kiểm tra laptop,14,Lỗi thường gặp,17,Office cơ bản và nâng cao,27,Sử dụng máy tính,25,thiết kế web,2,Tin công nghệ,90,Tư vấn laptop,69,
ltr
item
tuvanmaytinh.com - Hỏi / Đáp - Tư vấn mua - Sữa chữa Máy tính Laptop Online: Bảng xếp hạng Card dồ họa (VGA rời) năm 2019 mới nhất
Bảng xếp hạng Card dồ họa (VGA rời) năm 2019 mới nhất
https://1.bp.blogspot.com/-LmmdzvfFcYA/XGakqg7dv2I/AAAAAAAACOg/LtxMGziIB4Q0JdRhBcP2io61sN6PtE0GQCLcBGAs/s320/nvidia-titan-v-shroud-u.png
https://1.bp.blogspot.com/-LmmdzvfFcYA/XGakqg7dv2I/AAAAAAAACOg/LtxMGziIB4Q0JdRhBcP2io61sN6PtE0GQCLcBGAs/s72-c/nvidia-titan-v-shroud-u.png
tuvanmaytinh.com - Hỏi / Đáp - Tư vấn mua - Sữa chữa Máy tính Laptop Online
https://www.tuvanmaytinh.com/2019/02/bang-xep-hang-card-do-hoa-vga-roi-nam.html
https://www.tuvanmaytinh.com/
https://www.tuvanmaytinh.com/
https://www.tuvanmaytinh.com/2019/02/bang-xep-hang-card-do-hoa-vga-roi-nam.html
true
4450132707430294238
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả Đọc thêm Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU Nội dung ARCHIVE Tìm kiếm ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy